Přihlásit se  |  Zaregistrovat
cz Česká republika  / 
dnes má svátek:
Kristýna (152)
Logo
Home  ~  Společnost  ~  

Vrazi! Máte na rukou ukrajinskou krev!

Politika

(186)

Zábava

(319)

Společnost

(1022)

Kultura

(494)

Sport

(68)
Vrazi! Máte na rukou ukrajinskou krev!
<>
icon 02.11.2023 icon 0x icon 246x
Tento článek vznikl ze tří důvodů. Za prvé ze soucitu a na památku zesnulých padlých vojáků, jejichž řady se již nesmí více rozšiřovat.

Za druhé proto, že nad Evropu a USA se vznášejí husté, temné mraky myšlenkových forem války a jejího dalšího pokračování za každou cenu. Tyto vražedné a základní lidskosti odporující myšlenkové formy musí být nahrazeny myšlenkovými formami okamžitého ukončení války a zahájení mírových jednání. Každý člověk se musí v tomto směru zařadit a vybrat si, co bude živit a podporovat. Zda pokračování války až do vítězného konce tak, jak nás k tomu vybízejí média a politici. Nebo podpoří mír a mírová jednání, což je však v očích dnešních války chtivých fanatiků považováno doslova za zločin.

A za třetí vznikl tento článek proto, že je vysloveně tragické, že v dnešní době Velké očisty, kdy bychom se měli vědomě a ze všech svých sil snažit o Světlo, dobro, čistotu a lidskost, miliony lidí si svými postoji a názory vpřádají do svého osudu temná, krvavá vlákna podpory nesmyslného zabíjení a vraždění. Tito lidé musí kvůli své vlastní záchraně poznat vražednost toho, co dělají, a musí od toho upustit.

V Evropské unii jsou důsledně zachovávána práva menšin, aby nedocházelo k jejich diskriminaci, která by mohla eskalovat do národnostních nepokojů. Na Ukrajině však ve vztahu k ruské menšině docházelo k opaku. Docházelo ke stále většímu omezování jejích práv a k její stále větší diskriminaci. Až to nakonec dospělo do tak neúnosné míry, že se to stalo jedním z důvodů ruské speciální operace.

Ruská armáda obsadila území, osídlená ukrajinskými etnickými Rusy a připojila je k Ruské federaci. Vnější hranice těchto nově připojených území se tak staly vnějšími hranicemi Ruské federace.

Hranice byly opevněny mohutným systémem hluboké, tří, až pětistupňové obrany, nazývané také Surovikinova obranná linie. Jednotlivé stupně obrany jsou vybudovány ze železa a betonu, ale nebudovali je vojáci, ale stavební firmy na zakázku. Jedná se o obranný systém, jaký nemá na světě obdoby a lze jej vidět i z vesmíru.

Před obrannými liniemi se nacházejí rozsáhlá minová pole, posetá minami tak hustě, že na jednom metru čtverečním je jich pět. Prostor před obrannými liniemi je rozdělen na čtverce, na které je přesně zastříleno ruské dělostřelectvo. Obráncům první linie stačí jen zaslat informaci, o který čtverec jde, a zastřílené ruské dělostřelectvo na něm plošně zničí vše, co se tam nachází. Ať již techniku, nebo živou sílu. Tento prostor se tak stává popravištěm ukrajinských vojáků a hřbitovem západní vojenské techniky. No a kromě toho je ještě dobře znám fakt, že útočící armáda má vždy větší ztráty, než armáda bránící se a skrytá v opevněních. Poměr ztrát se uvádí 1:10, až 2:10.

Ukrajinská ofenzíva, která byla dlouhodobě odkládána a nakonec přece jen zahájena, je ve skutečnosti sebevražedným útokem proti nedobytným ruským opevněním. Postup Ukrajinců byl minimální a na začátku ofenzívy probíhal pouze v minových polích, před samotnými liniemi tří, až pětistupňové hluboké obrany.

To, co se momentálně děje na linii dotyku, je šílené zabíjení! Je to zabíjení tak děsivé, že Rusové to vnímají tak, jako kdyby Ukrajinci posílali do tohoto vražedného mlýnku na maso nikoli vlastní, ale cizí lidi, na kterých jim vůbec nezáleží. Během své ofenzívy ztratili již kolem 100 000 mužů, ale navzdory velkým ztrátám Ukrajinci stále útočí. A protože spotřeba vojáků je obrovská, začalo se s mobilizací 16 mládeže a duševně nemocných. Horní hranice mobilizačního věku se zvýšila na 70 let. A je také známo, že státy Evropské unie začaly násilně odesílat na Ukrajinu všechny bojeschopné muže, kteří utekli před válkou na západ.

Skutečná, reálná situace bez jakýchkoli příkras je taková, že Rusové, kteří obsadili ukrajinská území s ruskojazyčným obyvatelstvem, připojili je k Ruské federaci a opevnili je nedobytnými opevněními neustoupí. Byl by to precedens, který Rusové nepřipustí. Jednoduše nepřipustí, aby si někdo násilím vynutil překročení hranic Ruské federace.

Rusové neustoupí a Ukrajinci, ale i Rusové budou umírat. Den za dnem, měsíc za měsícem a rok za rokem. Budou se jen nesmyslně vršit hromady mrtvol a Ukrajinci se nikdy nedostanou přes ruská opevnění. Jediné řešení v této patové situaci, v této opotřebovávací poziční válce je začít jednat o míru a ukončit nesmyslné zabíjení.

Zločinci s krví na rukou, zodpovědnými za to, že to stále pokračuje jsou média, jejich redaktoři a novináři, kteří podporují boj Ukrajiny za opětovné získání ztracených území. Tito zločinci, plnící politickou objednávku, přesvědčují veřejnost, že Ukrajina musí zvítězit, že je to reálné, a že ji proto je třeba v jejím boji stále podporovat až do té doby, dokud nezvítězí.

Je to však lež! Je to utopie, fikce a nereálné přání! Je to jen podpora nesmyslného zabíjení! Všichni tito lidé jsou vrahové, podporující vraždění a snažící se o jeho neustálé pokračování. Vrahy jsou i politici a naprosto všichni, kteří pod záminkou pěkně znějících frází podporují Ukrajinu v jejím nesmyslném boji a přispívají k pokračování této smrtelné agónie. Ať již zasíláním zbraní, nebo jakkoli jinak.

Člověk nemusí zabíjet sám, ale pokud zabíjení podporuje a umožňuje, aby pokračovalo, je krev i na jeho rukou. Odpovědnost za utrpení a smrt vojáků padá i na jeho hlavu. Do vláken jeho osudu jsou tkaná temná, krvavá vlákna jeho spoluúčasti na zabíjení. Na zabíjení, které by už dávno skončilo, kdyby jej západní svět a tisíce jednotlivců v něm nepodporovalo.

Jakákoli podpora Ukrajiny v jejím boji proti Rusům je jen podporou bezprecedentní genocidy mužské populace ukrajinského národa. Třeba se podívat pravdě do očí a nenechat se obelhávat politiky a médii. Je třeba si uvědomit, že Rusové neustoupí a Ukrajinci nejsou schopni nikdy vojensky získat zpět ztracená území. Pokud to totiž dosud nedokázali zmobilizovaní ukrajinští muži nejproduktivnějšího věku, dokáže to snad 16 letá mládež, duševně nemocní a 70 roční starci?

Takový je reálný stav a jeho pochopení musí vést k okamžitému ukončení války a k zahájení mírových jednání. Všechny řeči a iluze o vítězství Ukrajiny jsou nereálným blouzněním! Pramení buď z nepochopení situace, nebo jsou vědomou lží, kterou jsme klamáni, nebo jí klameme sami sebe.

Kvůli této lži i kvůli neochotě pochopit, jak se věci ve skutečnosti mají, však denně umírají lidé. Odpovědnost za jejich smrt a jejich krev je na rukou každého, kdo z jakýchkoli důvodů podporuje Ukrajinu v jejím boji, protože její boj je nesmyslný. Rusko Ukrajinský konflikt už nemá vojenské řešení. Dostal do patové situace. Stala se z něj statická poziční válka, která může v této podobě trvat celá léta. Ustavičným zasíláním zbraní je jen prodlužována tato agonie.

Všem, kteří podporují Ukrajinu v jejím boji musí být řečeno:

Uchraňte svou duši od velké viny a přestaňte podporovat něco, co nepřinese žádný výsledek ani žádné vítězství. Přinese to a dennodenně to přináší pouze další mrtvé, za jejichž smrt nesou zodpovědnost všichni podporovatelé války. Namísto podpory boje Ukrajiny je třeba začít podporovat nikoli vojenské, ale mírové řešení problému a mírová jednání. Nebo nakonec k válce nemuselo vůbec dojít, kdyby se na Ukrajině našlo dostatek dobré vůle pro korektní upravení jejích vztahů s ruskou menšinou.

A protože se stává, že někdy slova nestačí a nemají potřebnou výpovědní sílu, podívejte se na toto video. Je určeno všem podporovatelům Ukrajiny, aby viděli, co ve skutečnosti podporují a za co nesou zodpovědnost.

https://www.youtube.com/watch?v=KdxJYUb_p7M

A samozřejmě oběti jsou také na druhé straně.

https://www.youtube.com/watch?v=wVl4yL7JxaA

Co dodat úplně na závěr? Snad jen to, že je šíleným paradoxem, když vše, co dělá západ ve vztahu k Ukrajině je prezentováno jako pomoc. Avšak ve skutečnosti je to jen podpora dalšího trvání a prodlužování nesmyslné války, a s ní spojeného zabíjení.

Protože žijeme v obludně hodnotově převrácené době, plné lži, ve které je zlo, přinášející smrt a vraždění, prezentováno jako dobro a pomoc, měli bychom si dávat velký pozor na to, abychom se nedali oklamat a ve falešném domnění, že podporujeme dobro, nepodporovali zlo.
PeopleSTAR (0 hodnocení)
Další příspěvky autora
Výjimečnost současného života na zemi
Tisíce duší v záhrobí prosily o milost narodit se dnes na zemi, protože taková v...

Co musí nutně vědět každý tvor ve stvoření? A proč to musí v...
Protože bez této znalosti začne postupně chřadnout a nakonec zahyne! Protože ve ...

O nárazu všestranně upadajícího lidstva na zeď Světla
V myšlenkovém světě lidí dochází k prudkému úpadku. Dochází ke zmatku, na jehož ...

TOPlist TOPlist
Stránky PeopleLovePeople používají soubory cookie. (Další informace).