Přihlásit se  |  Zaregistrovat
cz Česká republika  / 
dnes má svátek:
Ilona (4)
Logo

Politika

(104)

Zábava

(164)

Společnost

(404)

Kultura

(352)

Sport

(36)
Soudný den
<>
icon 15.12.2018 icon 0x icon 389x
Soudný den(na téma týdne: " Poslední den mého života")


"Pracuj, jakoby tvůj život neměl skončit a modli se, jakoby to byl dnes poslední tvůj den!"


V té větě řečeno je vše, ať každý žije činně a v duši ať se stále připravuje na setkání svojí duše s nekonečným jsoucnem.A kdo zná poslední svou hodinu?

Když už se blíží čas náš v knize určený, mnozí se na to těžko připraví.

Nic neděje se ale ze vteřiny na vteřinu, vše má svůj čas a ten se každý člověk učí přijímat, někdy si říkám snad, když věřím v život nekonečný v duši, že poslední den mého života už dávno byl, neboť od chvíle, kdy jsem uvěřila, že je má duše živá, nežiji život pouze svůj, ale jsem navždy spojena s tím, kdo život v nás obnovuje a udržuje stále dokola. Dávno jsem zemřela sama sobě a život svůj jsem odevzdala, Bože, Tobě a každé ráno zase z Tvých dlaní život přijímám a večer odevzdávám zase, každičký den žiju tak poslední den svého života, který Ti večer před usnutím odevzdám a Ty, jenž křísíš mrtvé, daruješ mi čas, když zachce se ti zas a já vše ze tvých rukou přijímám a život svůj se ve spojení s Tebou učím poznávat.

"Jak v životě, tak ve smrti!"

Kdo si snad myslí, že se něco ve vteřině stane v hodině smrti, ten se mýlí, každičký okamžik a každá chvíle se zapisuje v nás samotných a proto každý může v mysli si udržovat denně myšlenku na svoji šťastnou smrt, vždyť umřít je jak usnout a probudit se již jen pouze ve své duši, která dále žije, i když v lidském těle život ukončí.

Každý z nás má si připomínat svou pomíjivost v tomto světě a tím víc v pokoře se radovat a děkovati Bohu za vše, co smí přijímat! " Prach jsi a v prach se obrátíš! "

Štěstí je to, proč máme žít a proto radovat se je touhou naší duše, já mohu říci, že již za života mne obšťastnil Bůh ochutnávkou toho, co mi chystá a co budeme smět prožívat, až budem v tomto světě mrtví, proto můj poslední den života bude tím nekrásnějším v duši snad, kdy na tu chvíli čekám celý život svůj, až sen svůj nejkrásnější v duši svojí budu žít a se svým Andělem strážcem setkám se tváří v tvář a s ním pak zůstanu už věčně snad.

" A pak už bude všechno dobrý... " Nic nebude nás bolet a všechno bude trvat, duše se bude radovati sama v sobě, jak stvořena je k obrazu samotného Boha, k tomu jsme byli stvořeni a věřím pevně v duši svojí, že jsme Božími dětmi, když skrze Krista vykoupení jen z milosti Boží smíme ochutnat.

Kdopak se naděje, že přišel poslední den jeho života?

Mnozí jsou k lůžku připoutáni nemocí a mnozí sotva pochopí, že třeba přijde nehoda, co rázem uzavře vše třeba dnes... A přece každičký den může být pro nás přípravou na to, co neznámé je každému a čím si každý projít musí, tou branou ze života do smrti, smrt netrvá jen okamžik, duše však musí si ji zasloužit, neboť v té chvíli se odděluje všechno z mysli do duše vědomí a v duši otvírá se čisté svědomí, jímž se musí od věčnosti každá duše řídit a všechno začne v sobě třídit, je třeba mnohé milosti a touhy po odpuštění, která očistí vše nepotřebné pro život věčný, jenž musí každý po své smrti uchopit, je otázkou však, zda životem, co žili jsme, uzráli jsme k vstupu do Nebeského království, zda odměnou nám bude život věčný blízko Zdroje života, či zda jsme pohrdali dary a ocitnem se kdesi v pekle vlastních vin a špatných činů, z nichž nevyjdeme nikdy sami a uvrženi v nepřítomnost Boží umírati budem trýzní bezmocných.

Na mysli mám v každé chvíli činit vše ve spojení s Boží vůlí a hledat sama v sobě sílu ducha, jenž povznáší se stále nad starosti všedního života a všechno v hmotě oživuje. Život pozemský je zkouškou pouhou, říká se také: " Těžko na cvičišti, lehko na bojišti" Proto je život na zemi tak omezený, abychom v duši dokázali , kdo je mocnější a zda v nás dobro zvítězí!

" Co tě nezabije, to tě posílí!", proto je všechno těžké pro nás dobré a " široká je cesta do pekla, ale úzká do Nebe", když jsou před námi překážky, nezoufejme, spíš Bohu díky za zkoušky, kterými pro posílení vlastní duše procházíme!

" A když tě svádí tvoje oko, vyloupni jej... lépe je tvojí duši být bez oka, než zemřít a když tě svádí tvoje ruka, odřízni ji, raději býti bez ruky, než zůstat v ohni pekelném navždy!" jak tvrdě řečeno je v Písmu vše, co se těla týká, je to zde obraz toho, že nemáme se nechat svádět hmotou a uvážiti, zda je to k dobru naší duše nebo naopak, kdo takto v sobě všechno ošetřuje, ten připraven je jistě na poslední den svého života a kdy přijde, to každý jednou pozná, kolikrát, když to člověk nečeká...

Jako ten sedlák, co si shromažďoval plné sýpky a myslel, že na dlouho je zajštěn a bláhový byl jistě, když ještě téhož dne, Bůh ho ze života povolal skládat svoje účty, proto je třeba v Nebi poklady si shromažďovat a milosrdensví mnohá druhým činit a když pak budem účty skládat i my snad najdem soucit v Tváři Boží.

A ještě každý ať myslí na to, že nic nezůstane skryto, každý skutek a každá myšlenka je navždy uložena a proto všechno v našem životě je důležité pro naši duši, která spěje do života věčného, do něhož odejde v den soudný, když opouští své tělo.

Křesťané věří ve vzkříšení a v život věčný a Ježíš je nám branou, skrze kterou smíme projít, vždyť celý jeho život je obraz toho, čím si musí každá lidská duše projít!

Kéž soudný den je vykoupením a kéž nás všichni svatí chrání, ať naše duše blažená je ve svém snění a branou smrti v poslední den pozemského života vejít může do věčného života.

Marie Bernadeta, 4. ledna 2016
Kultura  |   Společnost
PeopleSTAR (0 hodnocení)
Další příspěvky autora
Bohatsví
Bohatsví Prolog: Práce Anděla Jdu zimní krajinou a z lavičky se ozývá hlas: ...

Vnitřní nahlížení
Vnitřní nahlížení | Marie Bernadeta | Moje filozofie Dá se říci, že vnitřním n...

Palach?
Palach? Myslím, že Palach svůj život za mne nepoložil, ale spíš ho dobrovolně u...

TOPlist TOPlist
Stránky PeopleLovePeople používají soubory cookie. (Další informace).